Read it Later
You did not follow anybody yet.

Evenimentele din Săptămâna Patimilor s-au întâmplat cu adevărat.

Cu câțiva ani în urmă am început un proiect care sintetiza cele patru relatări ale Evangheliilor despre viața, moartea și învierea lui Isus într-o singură națiune. Am scris mult despre evenimentele cuprinse între Duminica Floriilor și Duminica Învierii. Atunci, ca și acum, sunt uimit de câte pagini ale Scripturii sunt dedicate evenimentelor din acele 8 zile. Nu există un alt episod ca acesta în Scriptură; atât de multe pagini care să descrie o fereastră atât de mică de timp.

 

Scriptura este menită să ni-L reveleze pe Dumnezeu, nu să Îl ascundă. Am examinat detaliile Vinerii Mari pentru a alcătui o cronologie a evenimentelor din acea zi sfântă și îngrozitoare. Diferențele minore dintre această cronologie și altele se datorează încercării de a reconstrui evenimente dintr-o eră care nu era atât de preocupată de ora exactă ca era noastră. Variațiile există deoarece studiem un eveniment care nu s-ar fi putut întâmpla decât într-un anumit fel.

 

Orele sunt aproximative, însă sunt menite să ne reamintească magnitudinea evenimentelor acelei zile. 

 

De la 4:00 la 6:00 a.m.

 

Isus este judecat de marii preoți Ana și Caiafa.

 

(Matei 26:57-68, Marcu 14:53-65, Luca 22:66-70, Ioan -8:12-28)

 

De la 6:00 la 8:00 

 

Isus este judecat de Pilat din Pont și Irod. Este înfățișat înaintea lui Pilat, după care acesta Îl trimite la Irod, pentru ca apoi să fie adus din nou în fața lui Pilat, unde va fi condamnat la moarte prin răstignire.

 

(Matei 27:1-26, Marcu 15:1-15, Luca 23:1-25, Ioan 18:28, 19:16).

 

De la 8:00 la 8:30 

 

Isus își poartă crucea, cu ajutorul lui Simon din Cirena, până la Golgota.

 

(Matei 27:27-32, Marcu 15:16-22, Luca 23:26-33, Ioan 19:16-17)

 

La 9:00 

 

Isus este răstignit: “Când L-au răstignit, era ceasul al treilea.” (Marcu 15:25). Pentru evrei, prima ora din zi era ora 6.

 

(Matei 27:35; Luca 23:33; Ioan 19:18–22)

 

De la 9:00 la 9:30 

 

Soldații împart hainele lui Isus între ei. El se roagă pentru ei.

 

(Matei 27:35; Marcu 15:24; Luca 23:34; Ioan 19:23–24)

 

De la 9:30 la 11:00

 

Trecătorii privesc răstignirea și își bat joc de Isus: “Nu se poate mântui pe Sine. Coboară-Te de pe cruce, Fiul lui Dumnezeu!”.

 

(Matei 27:36–43; Marcu 15:29–32; Luca 23:35–38)

 

De la 11:00 la amiază

 

Isus le vorbește de pe cruce tâlharilor răstigniți împreună cu El. Unul dintre tâlhari Îl roagă pe Isus să-și aducă aminte de el când va fi în Împărăția Sa, iar Isus îi promite: “Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” Mamei Sale, Maria, și lui Ioan le spune: “<<Femeie, iată fiul tău!>> Apoi, a zis ucenicului: <<Iată mama ta!>>”

 

(Matei 27:38–44; Luca 23:39–43; Ioan 19:25–27)

 

La amiază

 

“De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara.”

 

(Matei 27:45; Marcu 15:33)

 

De la amiază până la 15:00

 

Pământul s-a cutremurat, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, iar lui Isus îi e sete.

 

(Matei 27:51–54; Marcu 15:38; Luca 23:45; Matei 27:46–50; Marcu 15:33–37; Luca 23:35–38; Ioan 19:29)

 

La 15:00

 

Isus moare. “Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: <<Eli, Eli, Lama Sabactani?>> Adică: <<Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?>>”. Isus spune: “<<S-a isprăvit!>> Apoi şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.”

 

(Matei 27:46; Marcu 15:34–39; Luca 23:46; Ioan 19:30)

 

După toate acestea, înainte să se lase seara, soldații au înfipt o suliță în coasta lui Isus pentru a se asigura că a murit. Apoi, l-au lăsat pe Iosif din Arimateea să ia trupul lui Isus și să îl îngroape într-un mormânt din apropiere.

 

Au pecetluit mormântul cu o piatră mare, care era prevăzută să se rostogolească ca o roată gigantică, acoperind intrarea în mormânt.

 

Toată lumea se aștepta ca El să rămână în mormânt, deoarece cei morți și îngropați rămân morți și îngropați pe veci.

Russ Ramsey, The Gospel Coalition

Sursa foto: Photo by Federico Tasin on Unsplash

Read it Later

Donează online și susține Edictum Dei.

Donează

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Go to Top
Add Comment
Loading...

Post comment

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close