În viața lui Isus vedem o dragoste nepătată și o blândețe fără cusur, ambele manifestându-se ca o expresie a puterii nemărginite și a suveranității Lui. Nu a mai existat niciodată un om atât de plin de compasiune și atât de tranșant. Dragostea, bunătatea și îndurarea Sa nu au fost rezultatul vreunei slăbiciuni morale sau a pasivității. Viața lui Isus a însemnat o repudiere a păcatului și o demonstrație a unei perfecțiuni morale. În toate faptele Sale, lumina adevărului a strălucit pe deplin. Unii văd în calitățile lui Isus slăbiciune. Adesea, lăsăm ca lumea să definească virtuțile unui bărbat, în loc să le comparăm cu adevăratul standard, omul Isus Hristos.

Fiecare creștin ar trebui să-și dorească să urmeze învățăturile și viața lui Isus Cristos și să lase caracterul acestuia să ia forma în viața lui. Biblia numește acest mod de a-L urma pe Cristos, ucenicie. Astfel, întrebarea care se naște în mintea oricărui bărbat care-și dorește să fie un ucenic al Lui Cristos și un conducător al familiei sale este “cum să fac lucrul acesta?”. Până la urmă, etica Împărăției lui Cristos nu este intuitivă pentru omul păcătos. Mai jos am enumerat trei moduri biblice, care nu sunt negociabile, pentru fiecare bărbat care își dorește să fie un ucenic credincios al lui Isus și dorește ca familia lui să-i urmeze exemplul.

1. Ochii țintă la Isus

“Urmează-mă” este una dintre frazele preferate ale lui Isus (Matei 4:19, 8:22, 9:9, 10:38, 16:24, 19:21, 19:28, Marcu 1:17, 2:14, 8:34, 10:21, Luca 5:27, 9:23, 9:59, 18:22, Ioan 1:43, 8:12, 10:27, 12:26, 21:19, 21:22). Lucrul de bază al uceniciei presupune ațintirea privirii la Isus și la Cuvântul Său și a te strădui să-L urmezi. Ucenicia implică adeseori renunțarea la confort și siguranță, uneori la prioritizarea acesteia în locul afecțiunii familiale (Luca 9:58, 60, 62). Despărțiți de El nu putem face nimic (Ioan 15:5). Supunerea care nu este corelată cu credința în Isus Cristos nu este supunerea cea adevărată (Rom 1:15, 16:26). Doar ațintindu-ne privirile la Isus vom umbla potrivit Cuvântului Acestuia.

2. Ia-ți un angajament față de biserică

Ucenicia este relațională, pentru că la baza ei stă chemarea de a urma pe altcineva, pe Cristos. Trebuie să-L urmăm și să le spunem celorlalți să ne urmeze, deoarece călcăm pe urmele Lui (1 Corinteni 1:11). Întotdeauna vor fi oameni înaintea și în urma noastră pe această cale. Comunitatea de urmași ai lui Cristos în care suntem trași la răspundere este biserica locală. Dumnezeu se revelează în Scriptură, ne descoperă adevărul care ne va conduce la o relație cu El și cu trupul Său – biserica. Din Geneza până la Apocalipsa, Dumnezeu ne cheamă la o relație cu El și unii cu alții. Mersul regulat la biserică nu este un pas final al uceniciei, ci este un început care nu se negociază pentru orice bărbat care vrea să fie un urmaș credincios a lui Cristos și să-și conducă familia pe calea dreaptă. Niciun bărbat nu poate fi un ucenic de unul singur, în solitudine, deoarece ucenicia este relațională, nu doar informațională.

3. Prețuiește Cuvântul

Ucenicia este înrădăcinată în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt aduce transformare în viața noastră (Ioan 17:17). Mărturia Scripturii despre ea însăși și despre puterea de a schimba viața omului este prezentă pe toate paginile acesteia: “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17). În esență, a fi ucenic înseamnă să-ți asumi îndatorirea zilnică de a asculta și acționa conform Cuvântului lui Dumnezeu, revelat în Cristos (Coloseni 3:26). Fără Scripturi, nu L-am putea urma pe Cristos deoarece nu L-am cunoaște pe El și poruncile Lui.

Bărbaților, nu complicați ucenicia. Ațintiți-vă ochii la Cristos și Cuvântul Său, prețuindu-L, într-o comunitate a credincioșilor numită biserică. Rămâneți pe această traiectorie, fără șovăială și conduceți-vă familia pe aceeași cale. Ucenicia este simplă, dar grea.

David Prince, For the Church

Sursa foto: Annie Spratt on Unsplash

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Go to Top